Kumikuma-5747-1_GOT_BW-2

Bartosz Podborowski / Bart Podbor

Born and living in Poznań (Poland).
Art Director since 2012.
Designer since forever.
Some people claim that I can shoot photos. Maybe...
Let the pictures say more than a thousand words.

Q&A Comms Agency (ARQ) Design Team Leader.
1/2 of KUMIKUMA duo.

Feel free to contact me.
Let's make something beautiful.

Urodzony i mieszkający w Poznaniu.
Art Director od 2012 roku.
Projektant od zawsze.
Niektórzy twierdzą, że umiem robić zdjęcia. Może...
Niech zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów.

Lider zespołu projektowego agencji komunikacyjnej Q&A (ARQ).

1/2 duetu KUMIKUMA.

Nie wahaj się ze mną skontaktować.
Zróbmy coś pięknego.

Copyrights by Bartosz Podborowski.
All rights reserved.